Beheercontracten

De zekerheid van de juiste dienstverlening

Een nieuw beheercontract

Je moet opnieuw het externe beheer voor de openbare verlichting aanbesteden. Je bent al overtuigd dat het een goed idee is om je te laten ondersteunen door een professionele partij zoals Nobralux, NLI of Montad. Je bent misschien tevreden over de huidige dienstverlening en wilt dat na de aanbesteding weer precies hetzelfde, misschien wil je een aantal zaken beter afspreken.

 Je weet welke dienstverlening je wilt maar hoe vertaal je dat naar een contract?

De vorige keer heb je veel moeite gedaan om de dienstverlening goed te omschrijven maar toch kreeg je iets anders dan dat je bedoeld had. Je had zelfs iemand ingehuurd en het zag er eigenlijk allemaal wel goed uit. Maar na gunning, heb je allerlei zaken moeten afstemmen en moest je zelfs nog bijbetalen voor dienstverlening die eigenlijk in het bestek had moeten staan. Daarnaast was de beoordeling tijdens het aanbestedingsproces erg lastig, je hebt verschillende plannen van aanpak gelezen maar hoe kun je die nu objectief met elkaar vergelijken; dat was praktisch onmogelijk.

Tijdens de nota van inlichtingen zag je dat ook aan het aantal vragen. De inschrijvers probeerden duidelijk te krijgen wat er verwacht werd, zij moesten er tenslotte een prijs voor bepalen. Misschien kon je de vragen ook niet beantwoorden door gebrek aan tijd of kennis. Het gevolg was dat de externe beheerder op veel onderdelen zelf een inschatting heeft moeten maken. Hierdoor is hij regelmatig met jou in discussie gegaan over extra werk. Daar zit jij niet op te wachten maar de inschrijver ook niet!

Duidelijk en specifiek omschrijven is enorm belangrijk.

Bij het uitvragen van dienstverlening aan een externe beheerder komen verschillende zaken om de hoek kijken. De externe beheerder die je inhuurt zal je voor een groot deel moeten vertrouwen, hij gaat immers zaken voor jou regelen en ondersteunen in de gesprekken met aannemers. Het is dan erg belangrijk dat je heel goed beschrijft wat je verwacht van de externe beheerder.

Ik heb mijn eigen beheerbedrijf openbare verlichting gehad (Bema-Lux) en enkele jaren bij de grootste externe beheerder OVL van Nederland gewerkt, ik was in feite zelf een externe beheerder. Ik kan jou als verantwoordelijke ambtenaar meenemen in de mogelijkheden en je helpen om daarbij een afgewogen keuze te maken. Vervolgens zorg ik voor een gedegen aanbesteding waarbij je de dienstverlening krijgt die je voor ogen hebt.

Een prettig en objectief aanbestedingstraject.

We zorgen er samen voor dat de criteria vooraf duidelijk zijn zodat de beoordeling van de inschrijving objectief kan plaatsvinden, zo kunnen we appels met appels vergelijken. De inschrijver weet exact wat gevraagd wordt en kan zonder risico zijn dienstverlening afprijzen, hij hoeft niet te speculeren.

Een extern beheer met een duidelijke opdracht.

Als het proces doorlopen is en de gunning is geregeld, dan kan de uitvoering van het beheercontract vanuit een goede basis beginnen. Omdat de afspraken op detailniveau zijn beschreven, kun je als verantwoordelijke controleren of je krijgt wat je wilde hebben. De inschrijver heeft een prijs afgeven voor een contract waarbij hij weet wat er van hem verwacht wordt. Beide zullen de relatie en het vertrouwen, dat opgebouwd moet worden, helpen om sneller tot stand te komen.

Het resultaat: de zekerheid van de juiste dienstverlening door een helder en werkbaar beheercontract!

Beheercontract

Als je een goed beheercontract met een externe beheerder wilt laten maken en daarna de aanbesteding wilt laten uitvoeren, neem dan contact met mij op voor een vrijblijvend gesprek.