Over ons

Olaf Pohlmann & Ruben van Bochove
Adviseurs | Beheerders | Interim professionals

We helpen overheden met onze kennis zodat ze bij allerlei OVL vraagstukken, bewust en met vertrouwen, de juiste keuzes maken.

Ruben van Bochove

Waarom

“Impact hebben en iets bijdragen zijn voor mij belangrijk. Dat kan door mensen te helpen met mijn kennis en ervaring maar ook door tijd te stoppen in zaken die ik belangrijk vind, niet alleen inhoudelijk maar zeker ook persoonlijk.

Ik wil graag helpen om de openbare ruimte met licht en de juiste producten schoner, effectiever en veiliger te maken. Dat laatste is belangrijk zodat mijn kinderen ook in de donkere uren van de dag veilig en zonder zorgen gebruik kunnen maken van de buitenruimte.

Daarnaast ben ik ook simpelweg gegrepen door het licht…

De manier waarop onze ogen licht verwerken zodat we kunnen zien. De beleving van licht die voor iedereen anders is en de invloed op ons gevoel en gedrag. Het effect van licht op onze omgeving en de natuur.

Dat vind ik fascinerend!”

Hoe

Ik verdiep me in alle aspecten van het vakgebied en leg verbanden. Ik word daarbij geholpen door de NSVVOVLNL.NLNIOO, collega bedrijven, leveranciers en klanten die mij informeren over nieuwe ontwikkelingen.

Na 20+ jaren mag ik mezelf een allrounder in het vak Openbare Verlichting noemen en heb geleerd om op zoek te gaan naar de juiste balans tussen inhoud, relatie en proces om een blijvende verandering te realiseren.

Inhoud, Relatie – Proces:

  1. Inhoudelijke begrijpelijke topkwaliteit leveren.
  2. Bewust bezig zijn met de relatie tussen en met de betrokken individuen
  3. Het proces om tot het einddoel te komen, faciliteren en bewaken.

Ik geef eerlijk aan wat de efficiëntie en effectiviteit van maatregelen en keuzes zijn. Ik maak op een open, onderbouwde en heldere manier duidelijk wat mijn ervaring en advies is.

Ik neem mijn vak natuurlijk serieus en houd ook van lachen en plezier maken. Het helpt mij om zaken in perspectief te blijven zien en te genieten van het contact met mijn relaties.

Ambassadeur afval plastic lichtmast

Al jaren vind ik dat er iets moet gebeuren aan de plastic soup en alle ellende die dat veroorzaakt. De afval plastic lichtmast is al jaren beschikbaar maar nog steeds kent niet iedereen het product. Het haalt 100kg afval plastic uit het milieu of verbrandingsoven, daar zou iedereen warm voor moeten lopen in mijn optiek. Sinds 2021 ben ik ambassadeur van savelighting en probeer zo veel mogelijk reclame voor de mast te maken zonder enig belang (oftewel ik krijg er niets voor betaald). De hoop is dat gemeenten kennismaken met het product en gebruik gaan maken van de kansen die voor het oprapen liggen om een bijdrage te leveren aan een beter milieu.

Olaf Pohlmann

Waarom

“Ik weet wel waarom ik doe wat ik doe. Geef me nog even tijd om het op te schrijven, dank je wel!”

Hoe

Het komt eraan 🙂

“Als je doet van je altijd deed, zul je krijgen wat je altijd kreeg.

Albert Einstein

Waar staan we voor?

Samenhangend advies

Als iemand vraagt om een fietsband te repareren dan kan hij de binnenband eruit halen, het lek vinden, deze vervolgens repareren, weer terug stoppen en opblazen. Er is gedaan wat gevraagd is en het lek is gerepareerd. Helaas, na een paar kilometer fietsen is de band weer lek… Er was blijkbaar iets aan de hand. De vraag is dan: “Wat? Wordt de fiets gebruikt als mountainbike of zit er een doorn in de binnenband”.

Als iemand ons vraagt om ergens bij te helpen, dan kunnen we die die hulpvraag simpelweg beantwoorden, maar we doe meer dan dat. We proberen te achterhalen waar de vraag vandaan komt, de spreekwoordelijke vraag achter de vraag. Want er is altijd een kans dat het veel effectiever is om eerst op dat onderliggende probleem te focussen (de doorn in de buitenband). Als we vervolgens naar een eventuele oplossing kijken, dan kijken we niet alleen naar het korte termijn effect (plakken en je kunt weer fietsen) maar we proberen direct naar de langere termijn of het doel te kijken (je kunt beter een mountainbike kopen). We maken dit voor onze klanten inzichtelijk, zowel de vraag achter de vraag, als de korte en lange termijn oplossingen en de consequenties. Vervolgens kan een klant een weloverwogen keuze maken.

20 jaar ervaring in deze branche, actief van links naar recht en van onder tot boven maakt dat dit mogelijk is. Dat betekent voor ons samenhangend advies!

Praktisch advies met veel effect en impact 

Adviseurs, ook wij, kunnen hun advies uitstekend op papier onderbouwen en uitleggen. Wij voegen daar inzicht in de mogelijkheden, consequenties en praktische uitvoerbaarheid aan toe. Als we met klanten om de tafel zitten, dan is het erg belangrijk om de verwachtingen duidelijk te maken. Wat kunnen we bereiken?

Effectiviteit is de kwaliteit van de oplossing maal het draagvlak voor deze oplossing. Om ervoor te zorgen dat iedereen ‘s-nachts net zo zichtbaar is als overdag, is het nodig om 10 keer zoveel licht op straat te zetten dan wat we nu doen, Maar dit kost veel teveel geld én niemand zit daarop te wachten.  We nemen onze klanten mee in de mogelijkheden, het kwaliteitsniveau van de mogelijke oplossingen én zetten dat af tegen het draagvlak (financieel of menselijk). Door dit inzicht kan gekozen worden voor een optimaal effect.

Daarnaast is de impact belangrijk! In hoeverre sluit het resultaat aan bij de doelstellingen van zijn organisatie en het algemeen belang? Wij vinden het belangrijk dat onze klant aan zijn omgeving kan laten zien welk effect hij bereikt heeft door keuzes te maken die aansluiten bij de doelen van zijn organisatie. Dat zorgt ervoor dat hij meer vertrouwen krijgt van de organisatie. En daardoor kan hij meer invloed uitoefenen om aandacht of budget te krijgen, zodat de openbare verlichting kan verbeteren. Een win-win situatie!

Zekerheid en begrijpelijke inhoud

De keuzes die in de openbare verlichtingswereld gemaakt worden zijn voor langere tijd. Je wilt dus zo weinig mogelijk fouten maken en bent op zoek naar een oplossing waarvan je met 95% zekerheid weet dat het ook een goede lange termijn oplossing is.

Na 20 jaar actief onderdeel te zijn binnen deze wereld, hebben we veel meegemaakt en kunnen we veel vraagstukken zelfstandig oplossen. Daarnaast zijn er ook veel relaties opgebouwd met mensen die specifieke kennis hebben. Het zijn mensen bij adviesbureaus, aannemers, zzp-ers en leveranciers. Op het moment dat we ondersteuning van hen nodig hebben, dan kunnen we er ook gebruik van maken. Zo werkt het ook andersom, zij weten ons te vinden voor specifieke onderwerpen. Het resultaat daarvan is dat alle expertise wordt ingezet om de beste oplossing te krijgen. Een oplossing met zekerheid voor de lange termijn.

Daarnaast vinden we leesbaarheid van documenten belangrijk. Natuurlijk moet duidelijk zijn dat je te maken hebt met een professionele adviseur maar we laten “vakjargon, afkoringen en juridische taal” graag achterwege. We proberen de boodschap zo begrijpelijk en duidelijk mogelijk op papier te zetten zodat mensen kunnen begrijpen wat we adviseren.

We voeren dat ook door in een bestek, contract of pakket van eisen. Het moet in de eerste plaats duidelijk en helder zijn wat er verwacht wordt, in zoveel woorden als nodig is. Dat kan ook zonder “juridische taal” en de markt reageert daar positieve op: men weet wat er gevraagd wordt. Zekerheid en duidelijkheid, daar gaan we voor!

FAQ

Natuurlijk kan dat, je kunt altijd bellen op 06 40 11 07 60 voor Olaf of   06 53 83 57 58 voor Ruben. Mailen kan ook via: olaf.pohlmann@vanbochove.eu of ruben@vanbochove.eu. Mocht je de voicemail krijgen, spreek dan in, dan bellen we zo snel mogelijk terug.

Mijn voorkeur gaat uit naar de Antillen of de Bahama’s maar ik werk voornamelijk door heel Nederland en België.

Ik (Ruben) heb een prachtig kantoor aan huis en Olaf heeft een goed ingerichte werkkamer. We geloven niet in een centraal kantoor. Onze toppers komen namelijk uit heel Nederland en werken van huis uit. We komen iedere twee weken bij elkaar om te overleggen, ontwikkelen en plezier te maken. Het adres van het bedrijf staat onderaan.