Ruben van Bochove

Adviseur | Trainer | Interim Professional

Ik help overheden met mijn kennis zodat ze bij allerlei OVL vraagstukken, bewust en met vertrouwen, de juiste keuzes kunnen maken.

Waarom

“Ik vind het belangrijk om impact te hebben en dus iets bij te dragen. Dat kan door mensen te helpen met mijn kennis en ervaring, niet alleen inhoudelijk maar ook persoonlijk. Na een uitgebreid coachingstraject heb ik ook geleerd hoe ik dat het beste kan doen: Inhoud – Relatie – Proces. 1. Inhoudelijke begrijpelijke topkwaliteit leveren. 2. Bewust bezig zijn met de relatie tussen en met de betrokken individuen. 3. Het proces om tot het einddoel te komen, faciliteren en bewaken.”

Hoe 

Deskundig

Ik verdiep me in alle aspecten van het vakgebied en leg verbanden. Ik word daarbij geholpen door de NSVV, OVLNL.NL, NIOO, collega bedrijven, leveranciers en klanten die mij informeren over nieuwe ontwikkelingen.

Eerlijk

Ik geef eerlijk aan wat de efficiëntie en effectiviteit van maatregelen en keuzes zijn. Ik maak op een open, onderbouwde en heldere manier duidelijk wat mijn ervaring en advies is.

Plezier

Ik neem mijn vak natuurlijk serieus en houd ook van lachen. Het helpt mij om zaken in perspectief te blijven zien en te genieten van het contact met mijn relaties.

 

“Ik ben ook simpelweg gegrepen door licht…

De manier waarop onze ogen licht verwerken zodat we kunnen zien. De beleving van licht die voor iedereen anders is en van invloed is op ons gevoel en gedrag. Het effect van licht op onze omgeving en de natuur.

Dat vind ik fascinerend!”

“Als je doet wat je altijd deed, zul je krijgen wat je altijd kreeg.”

Albert Enstein

Waar sta ik voor?

Samenhangend advies

Als iemand vraagt om een fietsband te repareren dan kan hij de binnenband eruit halen, het lek vinden, deze vervolgens repareren, weer terug stoppen en opblazen. Er is gedaan wat gevraagd is en het lek is gerepareerd. Helaas, na een paar kilometer fietsen is de band weer lek… Er was blijkbaar iets aan de hand. De vraag is dan: “Wat?  Wordt de fiets gebruikt als mountainbike of zit er een doorn in de binnenband”.

Als iemand mij vraagt om ergens bij te helpen, dan kan ik die hulpvraag simpelweg beantwoorden, maar ik doe meer dan dat. Ik probeer te achterhalen waar de vraag vandaan komt, de spreekwoordelijke vraag achter de vraag. Want er is altijd een kans dat het veel effectiever is om eerst op dat onderliggende probleem te focussen (de doorn in de buitenband). Als ik vervolgens naar een eventuele oplossing kijk, dan kijk ik niet alleen naar de korte termijn effect (plakken en je kunt weer fietsen) maar ik probeer direct naar de langere termijn of doel te kijken (je kunt beter een mountainbike kopen). Ik maak dit voor mijn klanten inzichtelijk, zowel de vraag achter de vraag, als de korte en lange termijn oplossingen en de consequenties. Vervolgens kan een klant een weloverwogen keuze maken.

20 jaar ervaring in deze branche, actief van links naar recht en van onder tot boven maakt dat dit mogelijk is. Dat betekent voor mij samenhangend advies!

Praktisch advies met veel effect en impact 

Adviseurs, ik ook, kunnen hun advies uitstekend op papier onderbouwen en uitleggen. Ik voeg daar inzicht in de mogelijkheden, consequenties en praktische uitvoerbaarheid aan toe. Als ik met klanten om tafel zit, dan is het erg belangrijk om de verwachtingen duidelijk te maken. Wat kunnen we bereiken?

Effectiviteit is de kwaliteit van de oplossing maal het draagvlak voor deze oplossing. Om ervoor te zorgen dat iedereen ‘s-nachts net zo zichtbaar is als overdag, is het nodig om 10 keer zoveel licht op straat te zetten dan wat we nu doen, maar dit kost veel teveel geld én niemand zit daarop te wachten. Ik neem mijn klanten mee in de mogelijkheden, het kwaliteitsniveau van de mogelijke oplossingen én zet dat af tegen het draagvlak (financieel of menselijk). Door dit inzicht kan gekozen worden voor een optimaal effect.

Daarnaast is de impact belangrijk! In hoeverre sluit het resultaat aan bij de doelstellingen van zijn organisatie en het algemeen belang? Ik vind het belangrijk dat mijn klant aan zijn omgeving kan laten zien welk effect hij bereikt heeft door keuzes te maken die aansluiten bij de doelen van zijn organisatie. Dat zorgt ervoor dat hij meer vertrouwen krijgt van de organisatie. En daardoor kan hij meer invloed uitoefenen om aandacht of budget te krijgen, zodat de openbare verlichting kan verbeteren. Een win-win situatie!

Zekerheid en begrijpelijke inhoud

De keuzes die in de openbare verlichtingswereld gemaakt worden zijn voor langere tijd. Je wilt dus zo weinig mogelijk fouten maken en bent op zoek naar een oplossing waarvan je met 95% zekerheid weet dat het ook een goede lange termijn oplossing is.

 Na 20 jaar actief onderdeel te zijn binnen deze wereld, heb ik veel meegemaakt en kan ik veel vraagstukken zelfstandig oplossen. Daarnaast zijn er ook veel relaties opgebouwd met mensen die specifieke kennis hebben. Het zijn mensen bij adviesbureaus, aannemers, zzp-ers en leveranciers. Op het moment dat ik ondersteuning van hen nodig heb, dan kan ik er ook gebruik van maken. Zo werkt het ook andersom, zij weten mij te vinden voor specifieke onderwerpen. Het resultaat daarvan is dat alle expertise wordt ingezet om de beste oplossing te krijgen. Een oplossing met zekerheid voor de lange termijn.

Daarnaast vind ik leesbaarheid van documenten belangrijk. Natuurlijk moet duidelijk zijn dat u te maken heeft met een professionele adviseur maar ik laat “vakjargon en juridische taal” graag achterwege. Ik probeer de boodschap zo begrijpelijk en duidelijk mogelijk op papier te zetten zodat mensen kunnen begrijpen wat ik adviseer.

Ik voer dat ook door in een bestek, contract of pakket van eisen. Het moet in de eerste plaats duidelijk en helder zijn wat er verwacht wordt, in zoveel woorden als nodig is. Dat kan ook zonder “juridische taal” en de markt reageert daar positieve op: men weet wat er gevraagd wordt. Zekerheid en duidelijkheid, daar ga ik voor!

Mijn aanpak

Ik vind het belangrijk om mijn relaties te leren kennen, daarom start ik met een uitgebreide kennismaking. Hoewel ik het prettig vind om aan tafel te zitten, heb ik inmiddels de ervaring dat het ook prima digitaal kan. Na de kennismaking gaan we uitgebreid in op de vraag. In eerste instantie inventariseren we samen waar de behoefte ligt om vervolgens een stappenplan vast te stellen. Dit helpt om gestructureerd naar een eindresultaat te werken.

Ik weet natuurlijk niet alles zelf en daarom schakel ik anderen in als dit nodig is. Ik heb een uitgebreid netwerk opgebouwd van personen waar ik de benodigde kennis en kunde vandaan haal. Tenslotte heb ik een afspraak met een samenwerkingspartner die mij vervangt als het nodig is.

Gedurende het proces houd ik iedereen op de hoogte, neem beslissingen binnen de afgesproken kaders en zorg ervoor dat mijn klanten volkomen kunnen vertrouwen op het afgesproken resultaat.