Beleidsplan

Een praktisch handboek dat hout snijdt

Beleidsplan

Samen lopen we een aantal processtappen door om te komen tot een beslisnotitie.  Hierbij kijken we naar ambitie, maatregelen, effecten, scenario’s, besluitvorming en uiteindelijk het beleidsplan. Het resultaat van deze werkwijze is een duidelijke koers en een praktisch handboek dat daadwerkelijk gebruikt wordt bij verschillende vraagstukken.

Iedere periode een nieuw beleidsplan

Op basis van de ontwikkelingen en omstandigheden zal er een nieuw beleidsplan geschreven worden. In het beleidsplan wordt vastgelegd hoe de komende periode omgegaan zal worden met de openbare verlichting. Er wordt uitgewerkt welke maatregelen genomen worden en waar de focus op dient te liggen. De Raad zal hier zijn akkoord op moeten geven én er moet iets te kiezen zijn. Soms binnen het bestaande budget maar meestal zal het budget moeten worden aangepast.

Wat wil je bereiken en tegen welke kosten?

Openbare verlichting is een primaire behoefte binnen een gemeente en ook een vanzelfsprekendheid. Maar vaak is er te weinig geld om de verlichting te onderhouden én op tijd te vervangen en die situatie levert veiligheidsproblemen op. Daarnaast zijn er veel mogelijkheden om met de openbare verlichting een bijdrage te leveren aan de ambities van de gemeente. Het lukt in veel gevallen niet om het College en de Raad duidelijk te maken wat de mogelijkheden en/of effecten zijn. “Verlichting moet het gewoon doen en is verder niet interessant” Het lukt dan ook vaak niet om extra geld vrij te krijgen voor de noodzakelijke maatregelen, laat staan om te innoveren. Zonder het juiste gereedschap is het ook erg lastig om in beeld te brengen wat de effecten zijn.
Als het toch gelukt is om een beleidsplan te schrijven en er een besluit is genomen staat het beleidsplan vol met opties en moet je ergens achterin lezen wat de keuze van de Raad is geweest. Het plan verdwijnt in de la omdat het eigenlijk niet praktisch te gebruiken is.

Een overzichtelijk en logisch proces

Enkele jaren gelden ben ik tot de conclusie gekomen dat dit proces veel beter op een andere manier gedaan kan worden. En daarom start ik eerst met een beslisnotitie. Deze notitie is bedoeld voor het College en de Raad. In de beslisnotitie wordt inzichtelijk gemaakt welke mogelijkheden er zijn om met openbare verlichting een bijdrage te leveren aan de politieke ambities.
Als uitgangspunt gebruik ik een calculatiemodel waarin direct de financiële consequentie per individuele maatregel in beeld wordt gebracht. Na een aantal interne gesprekken worden er verschillende scenario’s geformuleerd op basis van verschillende maatregelen en bijhorende financiën. De scenario’s worden in de beslisnotitie op een begrijpelijke manier uitgewerkt en via het College aan de Raad aangeboden. Ik ondersteun het document met een presentatie in de Raad waarbij ik de raadsleden uitleg wat de mogelijkheden en consequenties zijn per scenario. De Raad kan nu onderbouwd een keuze maken

Een praktisch beleidsplan dat hout snijdt

Nadat de Raad gekozen heeft, zijn ook de financiën duidelijk en kan de definitieve uitwerking gebeuren. De gekozen uitgangspunten en maatregelen worden beschreven in een praktisch handboek: het beleidsplan. Dit plan ligt op het bureau van alle betrokkenen en wordt bij vraagstukken ter hand genomen.
Er zijn al heel wat tevreden gemeenten die door deze werkwijze een duidelijk plan hebben met de bijhorende financiën. Wilt u ook een praktisch beleidsplan met concrete uitgangspunten en resultaten, neem dan contact met mij op.