Onderhoudsbestek

Een helder bestek zonder zorgen!

Onderhoudsbestek

In een gedetailleerd onderhoudsbestek zijn de werkzaamheden en het gewenste servicesniveau glashelder beschreven. De aannemer kan daardoor zijn dienstverlening zonder grote risico’s afprijzen. Geen onnodige discussies over inhoud maar focus op het resultaat én de mogelijkheid om te controleren. Dat leidt tot een bestek zonder zorgen, voor alle partijen!

Een nieuw onderhoudsbestek opstellen

Iedere 4 jaar moet het onderhoudsbestek (bestek) worden aanbesteed. Dit is een natuurlijk moment om na te denken over de inhoud, het proces en bestekvorm (RAW, UAV-GC of PVE). Misschien ben je erg tevreden over de manier waarop het nu gaat. Misschien wordt het tijd om beheer en onderhoud uit elkaar te halen of de vervangingsplannen voortaan los aan te besteden vanwege de steeds veranderende armatuur configuraties. Meer dan genoeg om over na te denken.

Ieder jaar veranderd er wel iets aan de RAW en er zijn steeds meer juristen betrokken.

Het opstellen van een onderhoudsbestek is geen eenvoudige taak. De RAW systematiek is steeds in beweging en er zijn steeds meer juristen betrokken bij een aanbesteding. In de loop van de jaren zijn inzichten gewijzigd en door de ervaring met het vorige bestek wil je graag zaken beter omschrijven. Kortom, je wilt de gewenste dienstverlening beschrijven zonder het risico op allerlei procedures tijdens het aanbestedingstraject.

Daar heb je specifieke kennis voor nodig en tijd. Het bestek moet inhoudelijk beschrijven wat je verwacht van de aannemer, afgestemd zijn op de gewenste werkwijze en juridisch goed in elkaar zitten. Zeker als je weinig tijd en kennis hebt om alles zelf uit te zoeken, is ondersteuning bij het opstellen van het bestek een heel goed idee.

Het juiste keuzes maken op basis van inzicht in mogelijkheden én consequenties.

Besteken waarbij de inhoud en het proces in detail zijn beschreven en waarbij de aannemer betaald krijgt voor het werk dat hij heeft uitgevoerd, heeft twee voordelen. Je krijgt een bestek waarin volledig en duidelijk beschreven staat wat van de aannemer verwacht wordt én zowel de aannemer als de gemeente loopt geen financieel risico. “Hoezo geen financieel risico?”, hoor ik je denken. Als de inhoud van een bestek in detail beschreven staat, weet de aannemer ook exact wat van hem verwacht wordt. Hij hoeft dan niet te speculeren maar kan een reële prijs berekenen. Een win-win voor beide partijen.

In de afgelopen 20 jaar heb ik zelf diverse soorten besteken opgesteld én als aannemer, externe beheerder en als bestekmanager dagelijks met besteken gewerkt. Ik weet wat van een onderhoudsaannemer verwacht mag worden en welke varianten van onderhoud (ook kwalitatief) er zijn. Ik geef inzicht in de mogelijkheden en consequenties zodat een klant zelf een onderbouwde keuze kan maken. Daarnaast bespreek ik samen met de klant de gewenste werkwijze en EMVI criteria. Ik zoom bv in op de beheertaak, de storings-, schadeafhandeling en bespreek de voor- en nadelen als de aannemer deze taak op zich neemt. Voor het juridische deel maak ik gebruik van een partner die voor de juridische toets van het bestek zorgt. Hierdoor krijgen alle facetten de aandacht die nodig zijn om een goed bestek te schrijven.

Een doordacht bestek op maat zonder zorgen!

Het bewezen proces dat we samen doorlopen staat garant voor enerzijds een juridisch getoetst bestek, dat tijdens de aanbestedingsprocedure duidelijkheid geeft en ongewenste (juridische) effecten voorkomt. Anderzijds wil je na de aanbestedingsprocedure een bestek waarin duidelijk staat wat er verwacht wordt van de aannemer en goed gecontroleerd kan worden. Je wordt ontzorgt en krijgt weinig tot geen klachten over onderhoudswerkzaamheden, zodat jij tijd overhoudt voor de zaken die waarmee je het verschil kan maken. Mijn besteken zijn werkbaar, controleerbaar, leesbaar en juridisch juist.

Resultaat: Een bestek zonder zorgen!