Smart Lighting

Inzicht in mogelijkheden

Smart Lighting

Het wel of niet toepassen van smart lighting, oftewel slimme verlichting, staat bij velen nog ter discussie. Toch is er al heel veel ervaring opgedaan en is het dus belangrijk om daar inzicht in te krijgen. Door ervaring, het netwerk en steeds kennis up-to-date te houden, kan ik u helpen bij vragen als: “Wanneer pas je het (grootschalig) toe en welke mogelijkheden kennen de systemen?”. Nadat je inzicht gekregen hebt, kun je zelf bewust een keuze maken.

Slimme ontwikkelingen volgen elkaar snel op

We leven in een tijd waarin de ontwikkelingen rondom Smart City (waar Smart Lighting een onderdeel van uit maakt) zich snel na elkaar opvolgen. Er wordt door partijen, als Google, Facebook en Microsoft, enorm ingezet om de beschikbare informatie te gebruiken voor allerlei doeleinden. Met de informatie die over ons en onze omgeving, dus ook de buitenruimte, wordt opgehaald proberen zij zaken effectiever en efficiënter te maken. De laatste jaren zijn we gewend geraakt aan het begrip Smart Lighting en slimme verlichting maar er is veel meer gaande. Dat is de reden dat de vragen vanuit de maatschappij (lees College en Raad) blijven komen en daar moet je echt wat mee.

Hoe krijg je grip op de zaak?

Je krijgt vragen over Smart Lighting, misschien zelfs over sensoren en het plaatsen daarvan aan de lichtmasten. Maar eigenlijk kun je de vragen niet goed beantwoorden. Je hebt er wel een onderbuik gevoel over maar waar is dat op gebaseerd? Er is zoveel aanbod en je hoort constant dat alles mogelijk is. Je kent waarschijnlijk al verschillende systemen maar die ontwikkelen zo snel dat je niet zeker weet of je wel over de laatste informatie beschikt. Daarnaast vraag je je af of en hoe je dit zou kunnen toepassen in jouw specifieke situatie. Misschien twijfel je over grootschalige toepassing of ben je net begonnen met wat pilots.

Overzicht in de laatste stand van zaken

Ik heb het geluk gehad om vanaf het begin mee te mogen helpen aan het opzetten van grootschalige projecten in Rotterdam en Den Haag. Vanaf de eerste introductie van slimme verlichting in onze branche ben ik betrokken geweest bij verschillende experimenten en heb ik kennis gemaakt met de componenten en hun werking. Een uitgebreid netwerk van leveranciers zorgt voor de actuele informatie. Door zelf de (on)mogelijkheden te ervaren, heb ik een beeld gevormd over de vraag of grootschalige toepassing verstandig is. Daarnaast onderzoek ik voor bestaande relaties de mogelijkheden om het opgebouwde netwerk aan slimme verlichting te gebruiken voor andere doeleinden.

Onderbouwde keuzes en beleid

Ik help je bij het beantwoorden van de vragen die je zelf hebt en die je krijgt vanuit je organisatie. Om zelf bewuste keuzes te kunnen maken krijg je inzichtelijk wat de (on)mogelijkheden van de verschillende systemen zijn. We brengen samen de technische en financiële consequenties van verschillende opties in beeld, zodat jij de meeste vragen direct kunt beantwoorden. Wellicht kun je het College en/of de Raad vragen om een keuze te maken en laat je beleid vaststellen met de benodigde middelen.

Heb jij te maken met dit soort vraagstukken? Neem dan vrijblijvend contact met me op.